Leśny portret – Marianna Żołnacz
Marianna Żołnacz – flet Zobacz wszystkie