Marta Gidaszewska – skrzypce

Marta Gidaszewska

Marta Gidaszewska ma 17 lat, uczy się w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w klasie swojej mamy Kariny Gidaszewskiej. Pochodzi z muzycznej rodziny. Dziadek był klarnecistą, mama jest skrzypaczką - wykłada na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz w POSM II st. im. M. Karłowicza, brat również jest skrzypkiem a tata gra na fortepianie. Brała udział w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach skrzypcowych oraz konkursach kameralnych zdobywając zawsze czołowe lokaty w tym 54 pierwsze miejsca. Jako solistka wielokrotnie koncertowała z takimi orkiestrami jak: Filharmonia Sudecka , Filharmonia Krakowska, Ukraińska Orkiestra Symfoniczna, Orkiestra POSM II st. w Poznaniu. Brała udział w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich kursach mistrzowskich m.in. u Zahara Brona, Wandy Wiłkomirskiej, Jadwigi Kaliszewskiej, Krzysztofa Węgrzyna, Bartosza Bryły.